Fulmonsterworkshop för ungdomar

100 procent ung är en festival för ungdomar mellan 14-25 år. Som riktar sig till ungdomar med psykisk ohälsa och andra unga som vill göra en insats för sina vänner. Tillsammans vill de göra samhället lite bättre för de som har en diagnos, hamnat i missbruk, depression, kriminalitet eller annat utanförskap. Syftet med festivalen är att vara en länk i att ”Trygga Karlstad” och få ungdomar att känna sig sedda, värdefulla och respekterade precis som dom är. 100 procent ung vill också öppna ögonen för vuxna om hur ungdomar har det.

Tanken är detta skall bli ett återkommande arrangemang där ungdomar kan träffas, lära och inspireras av varandra. Ungdomar själva får vara med att och utforma festivalens program och ges möjlighet att visa upp sin kreativitet.

Fulpysslare på Karlstad centralstation med välfylld pysselväska i förgrunden.

Fulpysslare på Karlstad centralstation med välfylld pysselväska i förgrunden.

Programmet för festivalen består av ett stort tält med scen där olika lokala band att spelar, en liten öppen scen där man har möjlighet att visa upp dans, lyrik, hålla föredrag mm. Festivalen har också att workshops, mat och dryckesstånd, försäljning av egengjorda smycken, energimassage, volleybollturnering på stranden. Det kommer också att bjudas in representanter från olika utbildningar, tjänstemän samt aktörer från näringslivet att berätta om sin verksamhet.

Festivalen ägde rum lördagen den 27 augusti 2011 mellan 14.00 -20.00 i Sandbäckens park i Karlstad. 

100 procent ung är ett samarrangemang mellan Ungdomsbussen i Karlstads domkyrkoförsamling, Svenska kyrkans Unga, Karlstads kommun, UNO, Gemet, 100 procent av mig och ungdomsfullmäktige.

100 procent hoppas att besökarna fick en skön och rolig festival som kanske kunde öppna ögonen för vad man kan göra med sin fritid när det inte är festival.

Fuldesign medverkade med fulmonsterworkshops.