MomentumDesign – om design kunst og rummet mellom.

Monster i Moss Punkt Ø – Fylkesgalleri for Østfold, Galleri F15 & Momentum Konsthall

Vi blev inbjudna till den fina norska staden Moss för att hålla monsterworkshop på Punkt Ø – Fylkesgalleri for Østfold, Galleri F15 & Momentum Konsthall. Och jävlar i mig vilken konsthall! Här hittar du bilder från konsthallen och utställningen. Fuldesigns monsterworkshop var startskottet i utställningen MomentumDesign – om design kunst og rummet mellom ett gäng fulmonster stannade kvar i Norge.

Utställningen är en storsatsning av Momentum Konsthall sommaren 2010 och undersöker och problematiserar skärningspunkten mellan konst och design. Har gränserna flyttats mellan de två fälten och sker överföringar mellan bildkonst och design? Har definitionen av design ändrat sig parallellt med att konstbegreppet ändrat sig? Utställningen undersöker om det förhåller sig så att designers och konstnärer alltmer närmar sig varandras fält och hur och varför detta sker.

MomentumDesign arbetar med begreppsförståelse och det var utifrån detta arbete som vi i Fuldesign blev inbjudna att medverka i utställningen med en Fulmonsterworkshop. Vårt arbete med konst och design, samt att vi arbetar hårt med att föra ut detta till andra och frigöra både konst- och dsignområdet, låg helt i linje med utställningens syfte och utformning. Vi hade en jättehärlig dag i Moss, det blev fina monster och intressanta samtal om design konst och monster både inom och omkring oss.

 

Utställningen är en storsatsning av Momentum Konsthall sommaren 2010 och undersöker och problematiserar skärningspunkten mellan konst och design. Har gränserna flyttats mellan de två fälten och sker överföringar mellan bildkonst och design? Har definitionen av design ändrat sig parallellt med att konstbegreppet ändrat sig? Utställningen undersöker om det förhåller sig så att designers och konstnärer alltmer närmar sig varandras fält och hur och varför detta sker. MomentumDesign arbetar med begreppsförståelse och det var utifrån detta arbete som vi i Fuldesign blev inbjudna att medverka i utställningen med en Fulmonsterworkshop.