Affisch från utställningen

Affisch från utställningen

“...an extremely average person who relied on clichéd defenses rather than thinking for himself...“

Hanna Arendts beskrivning av Nazi-officeren Adolf Eichman
ur: Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil

*

De miljöer vi har omkring oss i städer och samhällen är skapade av oss människor. Merparten av mänskligheten bor i formgivna miljöer. De flesta av oss bor inte i en oformlig skog vi inte kan påverka. Dessa formgivna miljöer är våra gemensamma rum.

Dagens gemensamma rum har ett främsta syfte;
att tjäna kommersen. Våra gemensamma miljöer är vinstmaximeringsmaskiner och utformningen anpassas till en specifik målgrupp; schablonbilden av den ultimata shopparen. Formen ska effektivisera konsumtionen och ingenting annat. Målgrupper som inte kan konsumera är ett problem i det offentliga rummet. Ett problem som ska lösas med form. Bänkar ska vara svåra att sitta på länge och de ska inte gå att ligga på. Parker är till för korta pauser, inte för att tillbringa hela dagar i. En särskilt utvald grupp ska förväntas utnyttja samhällets gemensamma rum, inga andra.

Fuldesign gör ett upprop för Public Service-design;
en gemensam designplattform för alla i samhället som är en motvikt till det kommersiella. Utifrån parollen: “Funktionellt för vem?” vill vi motverka ”Normdesign”.

Här nedanför visar Fuldesign förslagsbilder på före och efter. Hur skulle Public Service Design kunna se ut? Hur skulle våra offentliga rum kunna förändras?

Tänk på saken.

Lifepod i park
weathercoverparkbench

Comment