Viewing entries tagged
omutställningen

Comment

Om utställningen

tankpasakenposter

TÄNK PÅ SAKEN

av Fuldesign,
David Klüft Frimark, Pernilla Klüft & Roland Larsson

Rydals museum
23 juni - 9 augusti 2015

 

De allra flesta av oss tycker att vi är goda människor som gör goda gärningar och att ondska och onda människor är någonting som finns någon annanstans, utanför oss själva. Men tänker du efter? Är du en godhjärtad människa? Bor ondskan verkligen någon annanstans än i ditt hjärta?

Det farligaste som finns är att tyst rätta
in sig i ett led du snabbt slutar se att du
står i, att tyst följa utan att veta vart du
ska. Den här utställningen funderar över den slentrianmässiga godheten och ondskan omkring oss vi väljer att inte se. De flesta har lärt sig att dela in verkligheten i ont och gott, men hur kan du vara säker på att just du är god?

Utställningen är samtidigt en uppgörelse
med fenomenet DESIGN, som självdött av sin egen strävan efter yta, tomhet och banalitet. Eftersom design finns överallt, borde den inte vara viktigare än så?

Design ÄR budskapsbärande. Design KAN förändra världen på gott och ont. Glömmer vi bort detta är det risk att vi blint lyder det som design av idag vill säga till oss - ingenting.

Tänk på saken är en temautställning om människors tankar och värderingar som vill få dig att tänka till om världen med hjälp av den kraftfullaste förmedlaren av värderingar en formgivare har - saker.


Comment