Tapeten som är en kommentar till människans oljeberoende och i och med det våra problem med långsiktigt tänkande. Hur framtidssäkrar vi världsekonomin? Och världen?

Comment