Dictators är en stor post-it-mosaik av specialtillverkade post-it-kulörer.

Ofta är det så att vår bild av ondska projiceras på något annat långt bort som får ger oss en möjlighet att konkretisera ondska som något som ett fåtal onda människor ägnar sig åt på platser långt bort ifrån oss.

Frågan är om det egentligen är den vardagliga ondskan, den banala, slentrianmässiga ondskan som egentligen är den allvarliga. Den som får människor att omedvetet förtrycka varandra.

Comment