What's your tribe är ett interaktivt verk där du själv får ta ställning till vilka du anser dig stå till svars inför: Din familj? Din gemenskap? eller Mänskligheten?

Du får själv välja att sätta upp klistermärken och du har tre att välja mellan. 

Comment