Comment

Om utställningen

tankpasakenposter

TÄNK PÅ SAKEN

av Fuldesign,
David Klüft Frimark, Pernilla Klüft & Roland Larsson

Rydals museum
23 juni - 9 augusti 2015

 

De allra flesta av oss tycker att vi är goda människor som gör goda gärningar och att ondska och onda människor är någonting som finns någon annanstans, utanför oss själva. Men tänker du efter? Är du en godhjärtad människa? Bor ondskan verkligen någon annanstans än i ditt hjärta?

Det farligaste som finns är att tyst rätta
in sig i ett led du snabbt slutar se att du
står i, att tyst följa utan att veta vart du
ska. Den här utställningen funderar över den slentrianmässiga godheten och ondskan omkring oss vi väljer att inte se. De flesta har lärt sig att dela in verkligheten i ont och gott, men hur kan du vara säker på att just du är god?

Utställningen är samtidigt en uppgörelse
med fenomenet DESIGN, som självdött av sin egen strävan efter yta, tomhet och banalitet. Eftersom design finns överallt, borde den inte vara viktigare än så?

Design ÄR budskapsbärande. Design KAN förändra världen på gott och ont. Glömmer vi bort detta är det risk att vi blint lyder det som design av idag vill säga till oss - ingenting.

Tänk på saken är en temautställning om människors tankar och värderingar som vill få dig att tänka till om världen med hjälp av den kraftfullaste förmedlaren av värderingar en formgivare har - saker.


Comment

Comment

Creating Evil - poster

“Success in creating AI would be the biggest event in human history. Unfortunately, it might also be the last, unless we learn how to avoid the risks.”

Stephen Hawking ***

“They say it got smart, a new order of intelligence. Then it saw all people as a threat, not just the ones on the other side. Decided our fate in a microsecond: extermination.”

Kyle Reese, Terminator

***

Det är långt ifrån en omöjlighet att du under din livstid kommer att få uppleva att människan skapar maskiner som är smartare än sig själv. Och när vi en gång gjort det finns det ingen återvändo, då är vi inte längre den högst utvecklade varelsen på jorden.

Vad händer då? När vi till sist skapat varelser med kraften att styra över oss?

Tro inte att det här är ett otroligt Hollywood-scenario, det är i allra högsta grad verklighet.

Frågan är faktiskt bara:
Kommer det att vara en snäll robot?

Comment

Comment

What's your tribe?

What's your tribe är ett interaktivt verk där du själv får ta ställning till vilka du anser dig stå till svars inför: Din familj? Din gemenskap? eller Mänskligheten?

Du får själv välja att sätta upp klistermärken och du har tre att välja mellan. 

Comment

Comment

Dictators Post IT

Dictators är en stor post-it-mosaik av specialtillverkade post-it-kulörer.

Ofta är det så att vår bild av ondska projiceras på något annat långt bort som får ger oss en möjlighet att konkretisera ondska som något som ett fåtal onda människor ägnar sig åt på platser långt bort ifrån oss.

Frågan är om det egentligen är den vardagliga ondskan, den banala, slentrianmässiga ondskan som egentligen är den allvarliga. Den som får människor att omedvetet förtrycka varandra.

Comment

Comment

Tapet - Peak Oil

Tapeten som är en kommentar till människans oljeberoende och i och med det våra problem med långsiktigt tänkande. Hur framtidssäkrar vi världsekonomin? Och världen?

Comment

Comment

Public Service Design

Affisch från utställningen

Affisch från utställningen

“...an extremely average person who relied on clichéd defenses rather than thinking for himself...“

Hanna Arendts beskrivning av Nazi-officeren Adolf Eichman
ur: Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil

*

De miljöer vi har omkring oss i städer och samhällen är skapade av oss människor. Merparten av mänskligheten bor i formgivna miljöer. De flesta av oss bor inte i en oformlig skog vi inte kan påverka. Dessa formgivna miljöer är våra gemensamma rum.

Dagens gemensamma rum har ett främsta syfte;
att tjäna kommersen. Våra gemensamma miljöer är vinstmaximeringsmaskiner och utformningen anpassas till en specifik målgrupp; schablonbilden av den ultimata shopparen. Formen ska effektivisera konsumtionen och ingenting annat. Målgrupper som inte kan konsumera är ett problem i det offentliga rummet. Ett problem som ska lösas med form. Bänkar ska vara svåra att sitta på länge och de ska inte gå att ligga på. Parker är till för korta pauser, inte för att tillbringa hela dagar i. En särskilt utvald grupp ska förväntas utnyttja samhällets gemensamma rum, inga andra.

Fuldesign gör ett upprop för Public Service-design;
en gemensam designplattform för alla i samhället som är en motvikt till det kommersiella. Utifrån parollen: “Funktionellt för vem?” vill vi motverka ”Normdesign”.

Här nedanför visar Fuldesign förslagsbilder på före och efter. Hur skulle Public Service Design kunna se ut? Hur skulle våra offentliga rum kunna förändras?

Tänk på saken.

Lifepod i park
weathercoverparkbench

Comment